Feb 22

Något att ta fasta på …

I dag är det askonsdagen. Namnet kommer från det bibliska bruket att omvända sig i ”säck och aska”. Dagen inleder Stora fastan, en fyrtio dagar lång period av fasta som en förberedelsetid inför påsken. Traditionellt innebär fastan att man delvis avstår från mat under perioden – begreppet kan dock med fördel utvidgas och istället innefatta andra saker. Vad vi kan behöva fasta ifrån vet vi antagligen bäst själva – vi kan fråga oss vad som tar väl mycket utrymme i livet och som det kan vara nyttigt att öva sig i att helt eller delvis avstå ifrån. Se dig omkring – kanske finner du något att ta fasta på?

Böner och bladMen att avstå är bara ena sidan av fastan. Utan den andra är det inte mycket vunnet. Den andra sidan är att välja till sig något. Det handlar om att fokusera extra på bibelläsning och bön. Kanske har du redan en fungerande rutin? Kanske skulle du må väl av en extra satsning? Låt mig ge dig ett konkret tips – som du kan få ta till dig som en utmaning: Gemensam framtid ger ut ett material för fastan som kallas Böner och Blad. För varje vecka under fastan fram till och med påsk finns ett uppslag som bland annat rymmer bibeltext, reflektion, bön och andlig övning. Detta kan sedan kompletteras med daglig bibelläsning ur kyrkoårets texter. Häftet finns att köpa eller att hämta här för att läsa på dator. Detta kan användas för enskild andakt såväl som i en mindre grupp. Kanske får detta vara ett konkret sätt för dig att välja till dig den goda delen under fastan?

Feb 14

Förbön

Nu finns en ny funktion här på hemsidan: man kan skriva in något man vill ha hjälp med att be för. I menyn, under Kontakt, väljer du Förbön — där kan du fylla i ett formulär, ange ditt förbönsämne och vem du vill ska be för detta: endast pastorn, en grupp av förebedjare som träffas varje vecka, eller församlingen som samlas till gudstjänst. Om du vill kan du ange ditt namn, annars går det bra att vara anonym.

Ta vara på chansen att få hjälp av andra i förbön – inte endast här på hemsidan, utan även i andra sammanhang! Det är gott att kunna få detta stöd, som gärna får vara ömsesidigt: Paulus ber kontinuerligt för de församlingar han grundat – ”Jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner” – men har ber även dessa om förbön: ”Be också för mig”. Så tveka inte inför att be om stöd i förbön, och nämn gärna i dina böner de människor du tänker på. Nu finns denna möjlighet alltså även här på hemsidan.

Feb 10

Brottning med livet och tron

I går kväll hade vi bibelstudium. Då läste vi några psalmer ur Psaltaren, bland annat Psalm 73. Den är skriven av en tempelsångare vid namn Asaf, som brottades med livet och tron. Bekymret för Asaf var att den verklighet han mötte inte stämde med den tro han lärt sig. Utgångspunkten för honom var att ”Gud är god mot den rättrådige”, så att det går väl för den gudfruktige och illa för den gudlöse. Just detta är budskapet i t.ex. Ordspråksboken – och det fungerar för att lära ynglingen att han ska välja den goda vägen istället för den onda, men det är ingen god beskrivning av livet.

Asaf skriver att han blev avundsjuk när han ”såg att det gick de gudlösa väl” – de råkar inte i nöd, de lider inte, trots att ”de hånar och talar ondsint”. Detta gjorde honom uppgiven, och han tycks beredd att kasta sin tro och strävan efter att göra det goda överbord: ”Förgäves höll jag mitt hjärta rent och sköljde i oskuld mina händer.” Trots att han gjorde det rätta fick han ”lida dagen i ända” – vad var det då för mening med att hålla fast vid det goda?

”Jag grubblade och sökte förstå, men det blev mig för svårt.” Asaf lyckas inte få ihop tillvaron: livet som inte ter sig som det borde enligt hans svart-vita bild av detsamma. Hur ska han hålla samman livet och tron?

Så kommer han till en insikt, utifrån att han vidgar sitt perspektiv: ”Men så kom jag till Guds helgedom och insåg hur det går med dem.” Skillnaden mellan den gudfruktige och den gudlöse kanske inte ligger så mycket i livets gång som i dess slut. Hur går det med dem till slut? Asaf skriver att ”plötsligt blir de till intet”, och han har inte längre någon anledning att avundas deras rikedom och välgång, för själv har han valt en väg som han vet leder rätt till slut. Hans kamp och bitterhet byts i tacksamhet och fröjd, och Asaf skriver nu sådant som han inte kunnat uttrycka förut: ”nu är jag alltid hos dig, du håller mig vid handen. … Äger jag dig i himlen önskar jag ingenting på jorden.”

Brottningskampen har fått sin lösning, och från att förut ha känt sig uppgiven över sin tro har han nu nått den punkt där den blivit hans stolthet: ”jag har min lycka i att nalkas Gud”.

Feb 09

Hälsning från Jennie & Edwin

Jennie Olausson har skickat en hälsning från Ecuador där hon arbetar tillsammans med sin man i Pactokyrkan som är en systerkyrka till Missionskyrkan. Nedan kan du läsa vad hon skriver. Du kan även följa hennes nyhetsbrev på Svenska Missionskyrkan blogg.

Så har det nya året börjat

Hur går det där hemma i kylan, jag har hört att det varit rekord kallt. Här nere i Santa Rosa, El Chacohar vi gått in i regnperioden och det går inte en dag utan att det regnar. Edwin och jag mår bra. Vi har kommit igång riktigt bra med arbetet i kyrkan. Båda två är med och leder lovsången i kyrkan och jobbar med söndagsskolan. Jag var i Quito i början av månaden och handlade in söndagsskolmaterial. Jag köpte både kritor, pennor, papper, saxar etc, men också ett material som vi kommer att använda oss av under hela året. Det är ett material som Pacto kyrkan (Missionskyrkan i Ecuador) har utvecklat och som är väldigt bra. Jag är väldigt glad att så många ungdomar är engagerade i söndagsskolan, vi är 11 lärare som är engagerade och turas om på söndagarna att hålla i de 3 olika åldersgrupperna som nu finns i söndagsskolan.

Med scouterna har vi också gjort upp en planering för hela året och nu under januari månad har vi börjat med att bilda patruller, valt namn och hittat på patrullrop och lärt oss scoutlagarna och scoutbönen. Vi försöker strukturera upp scouterna lite mer än förra året men det är svårt för vi är få ledare och har många barn med åldersspridningen 6-15 år så det är en stor utmaning. Vi är bara undomar som jobbar med scout, just nu är vi 5 av vilka vissa kommer lite då och då. I ungdomsgruppen har vi haft årsmöte och jag blev vald som sekreterare fram till augusti då Edwin och jag åker till Sverige och en annan tjej tar över min post.

Med ungdomsgruppen har vi har valt att under de 3 första månaderna under detta år satsa på att skapa en starkare gemenskap stärka vårat andliga liv och prata mycket om vad vi tror på och så med de ungdomar som brukar komma. Längre fram ska vi jobba mer utåtriktat mot andra ungdomar i byn. Under denna månaden har det även varit årsmöte för ungdomarna i distriket och nationellt. I söndags så gjorde vi pizza tillsammans och hade ett bibelstudium. Detta var väldigt uppskattat och till helgen ska vi ha ett församlingsmöte och då kom förslaget upp att vi skulle göra pizza och sälja efter gudstjänsten för att samla in pengar till ungsdomsarbetet så detta har vi nu planerat att göra.

Nu i slutet av januari har jag även att börja studera på distans från Sverige och jag har fått en hel del att göra. En annan glädjande nyhet är att Edwin har fått jobb i komunen på miljöavdelningen så han är också rätt upptagen med jobb och hans exjobb som han gör samtidigt. Vi har även haft lite missöden under januarimånad, Edwin har vritt sitt knä ur led och har fortfarande känningar från det, han har åkt på förkylning två gånger och jag fick precis reda på att jag har några ambor i magen som jag hoppas ska få bort nu under helgen då de gett mig en del tabletter att äta. Förutom detta så mår vi bara bra. Hälsningar till alla där hemma.

Guds välsignelse
/Jennie och Edwin

Jan 29

Lyssna på predikan!

Nu kan du lyssna på predikan och även se den översikt som visades med projektorn från dagens gudstjänst, här på hemsidan. Vår målsättning är att inom kort få rutin och regelbundenhet på att lägga ut förkunnelsen från våra gudstjänster. Vi lägger alltså inte ut hela gudstjänsten utan just predikan. Än så länge kan man lyssna på nyårsdagens predikan och en sånggudstjänst (i sin helhet) med Bredbandet, samt då årshögtidens predikan från idag.

Utgångspunkten för dagens predikan är ett bibelord som fångar kärnan i kristen tro, Johannesevangeliet 3:16:

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son,
för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

Dessa ord visar på hur mycket Gud faktiskt älskar oss alla, och att han älskar oss genom att sända sin Son. Alltså blir Jesus tecknet på att du är älskad av Gud. Här kan du lyssna på predikan i sin helhet.

Jan 27

Webb-frågan: Vad betyder församlingen för dig?

Johanna Olausson, 24 år
– Något jag längtade hem till, åren då jag bodde borta. Något jag ser fram emot att bli använd av!

 

 

Märta Persson, 88 år
– För mig är det viktigt att tillhöra en församling. Församlingen har betytt gemenskap. Att få förbön när det verkligen har varit svårt. Om allt annat rämnar så finns ändå tron på Gud kvar.

 

 

Tomas Johansson, 37 år
– I församlingen är det en skön gemenskap, vid de olika samlingarna och vid fikabordet naturligtvis.

Jan 27

Guds goda gåvor

I Första Petrusbrevet står en uppmaning som handlar om att bruka de gåvor vi har fått av Gud och att tjäna varandra:

Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. (Första Petrusbrevet 4:10)

Jag lyfter fram några insikter ur denna vers som har betydelse för vår attityd och vårt handlande.

☞ Det förutsätts att ”var och en” har fått någon nådegåva av något slag – ingen är ”obegåvad”. Däremot är vi kanske mer eller mindre säkra på vilka som har blivit givna just åt oss. Därför har vi alltid anledning att söka ta emot vad Gud vill ge och upptäcka alltmer vad vi har fått. Det är en strävan med goda utsikter, för grunden är alltså att vi alla har fått nåd av Gud i form av gåvor.

☞ Detta är just vad gåvorna är: en nåd. De är inte givna på grundval av våra egna prestationer och förtjänster, utan utifrån Guds godhet. Därför ger en blick på våra egna gåvor i jämförelse med andras ingen anledning till vare sig självförhävelse eller självömkan – det är från Gud våra gåvor kommer, och vi kan bara tacksamt ta emot.

☞ Så talar denna bibelvers om att Guds gåvor av nåd tar sig uttryck i ”många former”. Det innebär att Guds nåd visar sig på olika sätt i våra liv, i form av olika förmågor, liksom vi har olika personlighet. Alltså finns det ingen mall som du måste passa in i, och det behöver inte råda avundsjuka mellan bröder och systrar för varandras gåvor. Därför ska du inte se dig själv som avvikande – att du inte är som alla andra och inte passar in i normen – utan som unik: ingen annan är som just du. I mångfalden av Guds nåd finns rum för oss alla att vara just så som Gud skapat oss.

☞ Slutligen står det hur vi på bästa sätt ska förvalta den nåd vi fått del av. Det gör vi genom att ”tjäna varandra”. Gåvorna ges således inte för vår egen skull utan för varandras! Det finns inget egenvärde i att ha gåvor – värdet ligger i att de används, annars blir de till ingen nytta. Så låt oss vara frimodiga att bruka de gåvor Gud har gett oss av nåd – för varandras skull. Därigenom är vi goda förvaltare av Guds nåd.

Oskar Fornander

Jan 18

Senaste nytt

Det händer saker här på församlingens hemsida! Som du förstår är den fortfarande i en uppbyggnadsfas, men allt fler bitar börjar ta form. En liten genomgång av den blå menyn ovan vore kanske på sin plats.

Under Om församlingen kan du nu läsa lite om vår församling och dess verksamhet. Motsvarande gäller för SMU under Barn & Ungdom. Det erbjuds tre sätt att se vad som händer framöver under Kalender: läsa programbladet, prenumerera på en kalender samt läsa kalendern direkt på sidan. Vi är i ett uppstartsskede när det gäller inspelning av gudstjänster. Även om vi ännu inte fått in rutinen fullt ut så kan du redan nu lyssna på någon tidigare gudstjänst/predikan. Under Kontakt finner du våra kontaktuppgifter, och Länkar listar några andra intressanta hemsidor. Trycker du slutligen på Hem kommer du till den startsida där inlägg av denna typ publiceras. Här kommer texter av olika slag att dyka upp: information, påminnelser om aktuella händelser, betraktelser inför gudstjänst, intervjuer, m.m. Ett bra sätt att försäkra sig om att läsa det senaste är att prenumerera på rss-flödet från denna sida. Det gör du genom att trycka på den orange lilla knappen högst upp till höger på sidan.

Med detta sagt ska vi bara veta att sista ordet inte är sagt – mer kommer att hända här på hemsidan. Så ta för vana att hälsa på!

Har du idéer eller åsikter om hur sidan kan förbättras? – Hör gärna av dig, på e-post eller genom att skriva en kommentar till detta inlägg.