Församlingen

Församlingens verksamhet

Församlingen bedriver verksamhet i form av samlingar och grupper av olika slag. I menyn ovan, under Församlingen, kan du läsa om dem. Välkommen med!

Kort historik över församlingen

Sollebrunns Missionsförsamling bildades 1875 under namnet Erska missionsförening. Församlingen tillhörde Svenska Missionskyrkan, som grundades 1878, då med namnet Svenska Missionsförbundet. Svenska Missionskyrkan har 2011 tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige bildat ett nytt kyrkosamfund: Equmeniakyrkan.

Församlingen i dag

Församlingen består idag av runt 110 medlemmar och vi har verksamhet av olika slag. Gräfsnäskyrkan heter vår kyrka och ligger i Gräfsnäs, 5 km söder om Sollebrunn. Equmenia Gräfsnäs Sollebrunn ansvarar för barn och ungdomsverksamheten. Samarbete sker med Equmeniakyrkan Magra, bland annat genom gemensamma gudstjänster emellanåt och i gemensamt anställd pastor och ungdomsledare.

Församlingens tro

Församlingen står för en klassiskt kristen tro och som medlem bekänner man Jesus Kristus som Herre. Grundläggande är den apostoliska trosbekännelsen:

Vi tror på Gud, allsmäktig Fader,
himlens och jordens skapare.
Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån för att döma levande och döda.
Vi tror på den heliga Anden,
den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.
Amen