Valberedningens arbete är igång!

Finns det någon uppgift i församlingen eller i ungdomsarbetet som du skulle vilja hjälpa till med? Eller vill du avsäga dig något uppdrag? Vi önskar din anmälan/avanmälan senast den 31 december till någon av oss i valberedningen.

Hälsningar Lars, Jessica, Evert, Maria F, Lennart B, Miriam

Comments are closed.